PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU

Ustavující členská schůze spolku ze dne 8.2.2018 stanovila následující členské poplatky:
500 Kč za dospělou osobu ( řádného člena), 200 Kč za juniora ( do 18 let včetně), 0 Kč pro seniora nad 70 let 

Bankovní Informace : 2101435731/2010 var.symbol pro platbu členských poplatků za rok 2024 je 31012024

Bez zaslané platby na účet spolku je přihláška neplatná. Členský poplatek je možné zaplatit na nějaké námi pořádané akci- kurzy, po předchozí dohodě. 
 Dle platných stanov se členem každý může stát až po schválení výborem spolku.
V negativním případě je poplatek samozřejmě ihned vrácen.  Bez potvrzení o zaplacení není možné přihlášku odeslat. Soubor nesmí být větší než 1 mega.