BEADING FESTIVAL PRAGUE 2023

Děkujeme všem vystavovatelům za účast, všem partnerům akce za podporu festivalu, a těšíme se na Vás na
2. ročníku BEADING FESTIVAL PRAGUE 2024
18.5.2024
  Hotel Olympik Praha

Katalog vystavovatelů a partnerů festivalu, si můžete stáhnout o řádku níže 

Kompletní fotogalerii festivalu si můžete v plné kvalitě stáhnout 
ZDE 

scroll down for English version
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na festival Českých i zahraničních designérů, kteří "čarují" s korálky.

BEADING FESTIVAL PRAGUE 2023 

13. 5.2023
Hotel ASTRA Praha
Mukařovská 22, 100 00 Praha 10 
Pro veřejnost bude otevřeno od 11:00 do 17:00.
Akce se bude konat v konferenční místnosti se samostatným vchodem hotelu Astra.

Na festivalu uvidíte autorské skvosty i šperky pro běžné nošení.  Větší část vystavovaných kolekcí bude na prodej. Někteří designéři si pro vás připraví i zajímavé workshopy, a bude tedy možné nějaký drobný šperk vyrobit.  Ke koupi bude i korálková stavebnice s návodem, podle kterého si můžete šperk vyrobit doma.
Program
11:00 zahájení
12:00  představení jednotlivých designérů
13:00- 16:00 možnost pro návštěvníky vyzkoušet si některé z vystavovaných exponátů
(možnost profesionálního fotografování se šperkem maximálně do 15:00)
16:30- 17:00 vyhlášení soutěže designérů
17:00 ukončení akce
VSTUP ZDARMA po celý den.
Video upoutávka na festival je ZDE.

Propozice pro vystavovatele.

Přihlásit se je možné online pomocí formuláře níže. Každý z vystavovatelů bude mít k dispozici prostor poloviny velkého stolu určeného pro 8 osob. Rozměr prostoru pro vystavení je cca 110x80cm.

Pokud máte zájem dělat na festivalu také workshop, za příplatek budete mít k dispozici stůl celý.
Konferenční místnost bude pro vystavovatele otevřená od 9:00 do 18:00 ( příprava a úklid).
Šperky si budete připravovat a aranžovat sami na Vámi donesené dekorace (krky, torza).
Pořadatel akce spolek Korálkářky z.s.,  neručí za případné vzniklé škody.

V průběhu celého dne bude probíhat soutěž - podmínky soutěže obdrží přihlášení designéři.

Uzávěrka přihlášek
Kapacita vystavovatelů je již plně obsazena.

( Kapacita je omezena, prosím neotálejte s přihláškou. Bude se tisknout katalog účastníků, je potřeba mít podklady včas, děkuji za pochopení.)

Registrační poplatky
 *Pronájem stolu, pro jednoho designéra- vystavovatele, člena spolku Korálkářky  je 1000.- ,
( Je nutné mít zaplacené členské příspěvky, stávající členové do 31.1.2023, nový člen kdykoliv před přihláškou na festival, nezapomeňte na vyplnění přihlášky do spolku, také přečíst si stanovy spolku.)
 
*Pronájem stolu pro
nečleny spolku je 1000.- ,
Kapacita stolů pro workshop je již plně obsazena!!!
V ceně  pronájmu mají všichni vystavovatelé coffee break  ( káva, čaj voda) .
Bankovní Informace : 2101435731/2010 var.symbol  pro platbu festivalu je 13052023
IBAN  CZ8120100000002101435731   Swift je FIOBCZPPXXX 

Vystavovatel je povinný účastnit se akce po celý den. Odesláním přihlášky se zavazujete dodržovat  propozice akce a  také souhlasíte s uveřejněním své fotografie a údajů v katalogu akce. Rovněž udělujete souhlas s pozdějším  zveřejněním fotografií a videí pořízených v průběhu akce.
Samozřejmě že na festivalu můžete svoje skvosty nejen vystavovat, ale samozřejmě i prodávat, bez jakékoliv provize spolku.

Těšíme se na Vaší účast.

Pokud Vám není cokoliv jasné, volejte 603174956, nebo info e-mailem bohemia-acro@seznam.cz .

roluj dolů pro online přihláškuWe would like to cordially invite you to a festival of Czech and foreign designers who "magic" with beads.


BEADING FESTIVAL PRAGUE 2023

13 May 2023
Hotel ASTRA Prague

Mukařovská 22, 100 00 Prague 10,Czech Republic

It will be open to the public from 11:00 a.m. to 5:00 p.m.


The event will take place in the conference room with a separate entrance of the Astra Hotel. At the festival, you will see designer gems as well as jewelry for everyday wear. 
Most of the exhibited collections will be for sale.
Some designers will also prepare interesting workshops for you, so it will be possible to make some small jewelry. There will also be a bead kit with instructions for making jewelry at home.

Program

11:00 start12:00 presentation of individual designers

13:00-16:00 opportunity for visitors to try out some of the exhibited exhibits(possibility of professional photography with jewelry until 15:00 at most)
16:30-17:00 announcement of the designer competition
17:00 end of the event
FREE ADMISSION all day.
The video trailer for the festival is HERE.


Proposition for exhibitors.
You can apply online using the form below. Each of the exhibitors will have half of a large table for 8 people at their disposal. The size of the exhibition space is approx. 110x80cm.If you are interested in doing a workshop at the festival, you will have the entire table at your disposal for an additional fee.

The conference room will be open for exhibitors from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (preparation and cleaning).You will prepare and arrange the jewelry yourself on the decorations you have brought (necks, torso).
The organizer of the event, the Korálkářky z.s. association, is not responsible for any damages.

During the whole day there will be a competition - registered designers will receive the conditions of the competition.
The capacity of exhibitors is already pla. Registration as an exhibitor is no longer possible.

 or until capacity is reached(Capacity is limited, please do not delay with the application. A catalog of participants will be printed, you need to have the documents in time, thank you for your understanding.)

Registration fees

*Rental of a table for non-members of the association "Koralkarky"  is 45 euro,


 the tables for the workshop are no longer free, the capacity is fully

All exhibitors have a coffee break (coffee, tea, water) included in the rental price.

Bank Information:
2101435731/2010 variable symbol for festival payment is 13052023,
IBAN: CZ8120100000002101435731, Swift  FIOBCZPPXXX

The exhibitor is obliged to participate in the event throughout the day. By submitting an application, you agree to comply with the propositions of the event and also agree to the publication of your photo and data in the catalog of the event. You also consent to the subsequent publication of photos and videos taken during the event.Of course, you can not only exhibit your gems at the festival, but of course also sell them, without any commission from the association.
We are looking forward to your participation.
To apply, use the form, or send your binding application with your name, address and phone number together with a copy of the payment to e-mail: bohemia-acro@seznam.cz

scroll down for online application

Přihláška na Beading festival Prague 2023


Odesláním přihlášky souhlasíte, aby spolek v souladu s GPDR uchoval Vaše údaje, také aby fotografie pořízené z akce mohly být použity pro propagaci spolku, výstav a jeho další činnosti.
Kapacita pro vystavovatele je již zcela zaplněná. 
the capacity of exhibitors is already pla. Registration as an exhibitor is no longer possible.